TIP til at lære bedre og huske bedre

TIP til at lære bedre og huske bedre

TIP:

Når du læser en bog, så skriv alt hvad du tænker, mens du læser.
Skriv det lige når du tænker det.
Ofte forsvinder gode og lærerige tanker igen, og vi kan helt glemme,
hvad vi tænkte for blot et øjeblik siden…

Brug en notesbog, der kun er beregnet til dette mål.

Når du har læst hele bogen, gennemgår du dine noter igen, og skriver
videre derfra i din notesbog.
Dine noter vil nu udløse endnu flere nye tanker, idéer og muligheder.
(Du ‘brainstormer’ på hvad der mere kunne om det pågældende emne).

For hver gang du bruger dine noter, tanker og nye notater, vil du styrke
din viden, holdninger og interesse for det pågældende område.

Charlotte Ellen Rønn

Comments are closed.